Thurøbund Marina

Priser for fastliggere

Leje af bådpladsen gælder for lejeperioden 1. april til 15. november.

Lejen for lejeperioden er 350 kr. inkl. moms pr. fod for én bådplads (gældende fra 1. april til 15. november 2024), dog beregnes lejen som minimum for en båd på 22 fod.

Indeholdt i lejen er vand og elforbrug op til og med 250 kwh. Elforbrug over 250 kwh afregnes seperat.

Vi gør opmærksomme på, at selvom der generelt har været prisstigninger i markedet, har vi valgt at fastholde lejepriserne fra 2023 i sejlsæsonen for 2024, eftersom der også i den forestående sejlsæson pågår byggeri ved marinaen.

Kontakt havnefogeden vedrørende mulighed for leje af bådplads.