Thurøbund Marina

Priser for fastliggere

Leje af bådpladsen gælder for lejeperioden 1. april til 15. november.

Lejen for lejeperioden er 350 kr. inkl. moms pr. fod (gældende fra 1. april til 15. november 2023), dog beregnes lejen som minimum for en båd på 22 fod.

Indeholdt i lejen er vand og elforbrug op til og med 250 kwh. Elforbrug over 250 kwh afregnes seperat.

Kontakt havnefogeden vedrørende mulighed for leje af bådplads.