Priser for gæstesejlere

Priser for fastliggere

Foreløbig visualisering

Thurøbund Marina

Byggeplads: ThurinerHusene

 

På ejendommen ud for Thurøbund Marina opføres boligprojektet, ThurinerHusene. På hjemmesiden www.thurinerhusene.dk kan du læse mere om boligprojektet.  

Mens der pågår byggeri, må fastliggere og gæstesejlere forvente en vis gene i form af støj og støv fra byggeriet. Af sikkerhedsmæssige årsager vil adgangen til broerne i byggeperioden foregå via en midlertidig adgangsbro til stien langs vandet. I byggeperioden vil parkeringsforholdene være begrænsede. 

Der vil være en del tung trafik på Gambøtvej, da der skal maskiner og leverancer frem til byggepladsen. I forbindelse med udførelse af arbejder på Gambøtvej til foråret, vil der i perioder være begrænset adgang til havnen med bil.

Ved spørgsmål kan byggeledelsen kontaktes på byggepladsens kontor på Gambøtvej 29, som bemandes inden for normal arbejdstid.