Thurøbund Marina

Kort over marinaen

Thurøbund Marina er en del af Gambøt Lystbådehavn. Marinaen råder over de fire broer mod vest, som vist på oversigtskortet.

Kontakt havnefoged, Michael “Gnist” Christensen, hvis du har spørgsmål.